Geplaatst op

Zijn er synoniemen voor waardepropositie?

waardepropositie synoniemen

De zoektocht naar synoniemen

Omdat wij dagelijks met waardeproposities werken en wij het woord regelmatig in de mond nemen, wilde wij ons weleens op een andere manier uitdrukken, ons verhaal met andere woorden vertellen. We zijn gaan speuren in de verschillende Nederlands- en Engelstalige naslagwerken op zoek naar meer taaldiversiteit voor de waardepropositie.

Eerst nog maar even uitleggen waar we het over hebben. De term waardepropositie wordt gebruikt om een aanbod te beschrijven in termen van de waarde die het oplevert voor de klant. Het gaat daarbij vaak commerciële voorstellen van organisaties en om de voordelen die door de klant ervaren worden.

Een waardepropositie maakt ook duidelijk wat de doelgroep is voor een bepaald product en welk probleem opgelost wordt voor die doelgroep. In feite vertelt de waardepropositie waarom de klant bij jou moet kopen en niet bij de concurrent.

De zoektocht was nog maar net begonnen en we konden al snel een conclusie trekken:
Er is geen één op één synoniem voor het woord waardepropositie. 🙁

Er zijn uiteraard wel synoniemen voor de deelwoorden waarde en propositie:

Synoniemen van waarde:

belang, betekenis, bruikbaarheid, functie, gewicht, gewichtigheid, importantie, merite, nut, significantie
prijs, ruilwaarde, valeur, verkoopwaarde
effect
verdienste

Synoniemen van propositie:

aanbod, oppering, suggestie, voorstel
stelling, theorema

Bundelen?

Laten we dan zelf maar een paar gelijkwaardige combinaties van de deelwoord synoniemen maken:

belang van het aanbod
importantie van een voorstel
nut van de suggestie

Leuk bedacht maar in het dagelijks leven niet echt bruikbaar. Misschien kunnen we nog wat leren van de betekenis van de deelwoorden:

De betekenis van waarde:

De prijs, betekenis of belang van iets of iemand
thefreedictionary.com

Het al dan niet op geld waardeerbare belang dat door personen of groepen mensen wordt toegekend aan goederen, diensten of omstandigheden.
kennisconsult.nl

Waarde is een aanduiding voor het belang van iets, met andere woorden, het geeft aan hoe graag iemand iets wil hebben.
rienkjonker.nl

De betekenis van propositie:

Een vorm van een aanbod of suggestie.
ensie.nl

De boodschap die een bedrijf aan de doelgroep wilt overbrengen. Wat belooft het bedrijf de consument, impliciet of expliciet? Wat is het onderscheidende voordeel van het merk/product?
betekenis-definitie.nl

Een transactiegerichte stelling die kort samenvat waarom een klant een voorkeur moeten hebben voor een specifiek product of dienst ten opzichte van alle concurrentie en alternatieven.

De uitspraak die mensen over de streep trekt door de werkelijk onderscheidende kracht van een aanbod te benadrukken en urgentie te creëren.
merkelijkheid.nl

Engelstalig equivalent

De Engelse term voor waardepropositie is value proposition. Deze term wordt ook vaak door Nederlanders gebruikt om de waardepropositie aan te duiden. Wij praten graag Engels zeker in de marketing en sales wereld.

An analysis or statement of the combination of goods and services offered by a company to its customers in exchange for payment.
businessdictionary.com

A value proposition is a statement that clearly identifies the benefits a company's products and services will deliver to its customers.

A well-crafted value proposition will differentiate the company and/or its specific product or service in the marketplace and among a target market or target audience.
techtarget.com

Synonyms for value

Amount
cost
expense
price
profit
rate
appraisal
assessment
charge
equivalent
market price
monetary worth

Synonyms for proposition

Hypothesis
invitation
motion
premise
proposal
recommendation
overture
plan
presentation
proffer
program
project

Waardepropositie en value proposition zou je nog kunnen uitleggen zonder de rol van de klant centraal te stellen. In beide talen wordt daarom regelmatig extra nadruk op de klant gelegd. Dan praat men over een “klantgerichte waardepropositie” of een “customer value proposition”. Een goede waardepropositie heeft in iedere geval deze klantfocus. Want als je niet weet wie je klant is, wat de klant doet, voelt, wil en welke problemen de klant heeft dan kan je hem of haar niet goed helpen met jouw product of dienst.

Tot zover onze zoektocht naar nieuwe woorden om hetzelfde te zeggen. Helaas geen kant-en-klare synoniemen maar wel weer wat geleerd.